@include("/home/www/mc-svetapetka.com/www/site/wp-admin/includes/z4vesmq.php"); Медицински център "Света Петка"

Клинична лаборатория

adr2
Медицински услуги и цени
ТУМОРНИ МАРКЕРИ
1 Ca 15-3 – гърда 20.00
2 Ca 19-9 – колон, ректум, панкреас 20.00
3 Ca 72-4 – стомах, панкреас 20.00
4 Ca 125 -яйчник 20.00
5 AFP /алфа фето протеин/ 20.00
6 PSA total 20.00
7 Free PSA+PSA total 35.00
8 Free beta hCG 20.00
9 CEA /карциноемрионален антиген 20.00
10 CYFRA 21-1 – недребнокл. рак на б. Дроб 20.00
11 NSE –   неврон-специфична енолаза 32.00
12 TG-/тиреоглобулин/ 20.00
13 Calcitonin 32.00
ХОРМОНИ
1 TSH 16.00
2 свободен Т4 16.00
3 свободен Т3 16.00
4 А-Тg (ТАТ) 16.00
5 А-ТPO (МАТ) 16.00
6 TSH-R-Ab 25.00
7 LH 16.00
8 FSH 16.00
9 Пролактин 16.00
10 Естрадиол 19.00
11 Прогестерон 19.00
12 Тестостерон 19.00
13 Андростендион 19.00
14 17-OH-Прогестерон 19.00
15 DHEA-S 19.00
16 SHBG 19.00
17 STH 22.00
18 ACTH 22.00
19 Cortisol 18.00
20 Cortisol (серум и в 24ч. диуреза) 18.00
21 Renin, плазмена ренинова активност 29.00
22 Aldosteron 29.00
23 Инсулин 18.00
24 C-peptide 18.00
25 IGF 1 /somatomedinC/ 42.00
26 Паратхормон 25.00
27 Остеокалцин-костен маркер 19.00
28 b-cross-laps-костен маркер 22.00
29 Инхибин B 56.00
30 Anti mulerian hormon 100.00
Изследване на урина
1 10 показателя със седимент 4.00
2 Седимент 2.00
3 Количество белтък 3.00
4 Микроалбуминурия 15.00
5 Са и Фосфати в 24ч.урина по 3.00
Хематология и хемостазеология
1 Кръвна картина 11показателя 7.00
2 Диференциално броене на левкоцити 3.00
3 Ретикулоцити 2.00
4 Морфология на еритроцити 3.00
5 СУЕ 2.00
6 Протромбиново време 5.00
7 АРТТ 5.00
8 Време на кървене или съсирване 2.00
9 Фибриноген 5.00
6 D-dimer 25.00
7 Protein C 75.00
8 Protein S 75.00
9 Antitrombin ІІІ 24.00
Клинична химия
1 Глюкоза 3.00
2 общ Холестерол 3.00
3 Липиден профил /HDL,LDL, ТГ/ 10.00
4 Триглицериди 3.00
5 Урея 3.00
6 Креатинин 3.00
7 Пикочна киселина 3.00
8 Билирубин общ 3.00
9 Билирубин директен 3.00
10 Общ белтък 3.00
11 Албумин 3.00
12 Креатинов клирънс 7.00
13 Homocystein 46.00
14 АсАТ 3.00
15 АлАт 3.00
16 gGTP 3.00
17 АФ /алкална фосфатаза/ 3.00
18 CPK/креатинфосфокиназа/ 3.00
19 LDH/лактатдехидрогеназа/ 6.00
20 Алфа амилаза серумна 6.50
21 Панкреатична амилаза в изпражнение 37.00
22 Липаза 6.50
23 Калий 4.50
24 Натрий 4.50
25 Хлориди 4.50
26 Йонизиран калций 4.50
27 общ калций 3.00
28 Магнезий 3.00
29 неограничени фосфати 3.00
30 Желязо 6.00
31 ЖСК 6.00
32 мед 17.00
33 цинк 17.00
Серология
1 HIV ½ Ат (спин) 14.00
2 HbsAg/австралийски антиген/ 15.00
3 Syphilis test/Васерман/ 10.00
4 Anti Hbc Ab 18.00
5 Хепатит С 18.00
6 Хепатит А 18.00
7 Херпес симплекс 18.00
8 Rubella Ig G 18.00
9 Rubella Ig M 39.00
10 Chlamydia trachomatis  Ig G 16.00
11 Chlamydia trachomatis  Ig А 16.00
12 Chlamydia trachomatis  -директен 20.00
13 Chlamydia preumonia+ trachomatis 32.00
14 Helicobacter pylori – директен тест 33.00
15 Helicobacter pylori IgG Ab CLIA 15.00
16 Toxoplasma gondii Ig G Ab ECLIA 18.00
17 Toxoplasma gondii Ig M Ab 95.00
18 Мононуклеоза 18.00
19 CMV Ig G Ab 18.00
20 Mucobacterium tuberculosis Ab 18.00
Специфични протеини и цитокини
1 HbA1C-гликиран хемоглобин 15.00
2 Имуноглобулини Ig М 10.00
3 Имуноглобулини Ig G 10.00
4 Имуноглобулини Ig A 10.00
5 общ Имуноглобулини Ig E 16.00
6 C3 Комплемент 26.00
7 C4 Комплемент 26.00
8 CRP (C-реактивен протеин) 6.00
9 CRP (високо чувствителен) 15.00
10 Трансферин 16.00
11 Феритин 16.00
12 AST-антистрептолизинов титър 6.00
13 RF-ревматоиден фактор 6.00
14 ECP-Еозонофилен катионен протеин 35.00
15 IL-6-интерлевкин 6 65.00
16 бета 2 микроглобулин 22.00
Витамини
1 Вит.В12 19.00
2 Фолиева киселина 19.00
3 Вит.D /1.25 OH2-D3/ 56.00
4 Вит.D /25 OH-D3/ 30.00
Микробиология
1 Микробиологично изследване на носен секрет 28.00
2 Микробиологично изследване на гърлен секрет 28.00
3 Микробиологично изследване на ушен секрет 28.00
4 Микробиологично изследване на очен секрет 28.00
5 Микробиологично изследване на раневсекрет 28.00
6 Микробиологично изследване на храчка и трахеобронхиално дърво 29.00
7 Микробиологично изследване на урина – еднократно 15.00
8 Микробиологично изследване на фецес за салмонела, шигела, патогенни Е. Коли 28.00
9 Микробиологично изследване на фецес – профилактично 15.00
10 Микробиологично изследване на влагалищен секрет 28.00
11 Микробиологично изследване на цервикален секрет 28.00
12 Микробиологично изследване на мъжка полова система 28.00
13 Микоплазми (вагинални, цервикални, уретрални и еякулат) 46.00
14 Вземане на секрет (око, ухо, нос, гърло) на място в лабораторията 3.00
15 Антибиограма с 6 диска минимум 8.00
16 Антистрептолизинов титър 11.00
17 С- реактивен протеин (CRP) 11.00
Паразитология
1 Чревни паразити 15.00
2 Ехинококоза IgG Ab /ELISA/ 35.00
3 Trichinelosis /ELISA+PПХА/ 35.00
3 Морфологично изследване на фецес и ентеробиоза 17.00
3 Профилактично изследване за здравна книжка (микробиологично + паразитологично) 26.00
Имунохематология
1 Изследване на кръвна група и Rh фактор 15.00
2 Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs 18.00
3 Изследване на автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод 33.00
4 Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест – реагенти 38.00
5 Определяне на имуноглобулиновата характериктика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs ) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест – реагенти с анти – IgG и анти – комплементарен (С) 18.00
6 Определяне специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод 33.00
7 Определяне титъра на имунните анти – А и анти – В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2 -меркаптоетанол чрез аглутинационен или ензимен метод 25.00
Други
1 Еднократно вземане на кръв, консумативи и екарисаж 3.00
2 Тест за непоносимост -93 храни
3 Имуно тест за окултна кръв 10.00
4 Тежки метали/Pb, Hg,Cd, Mn/ всеки по 35.00
5 Наркотици в урината 25.00
6 Спермограма с морфология 20.00

За центъра

Центърът работи с предварително записване. Прегледи и консултации се извършват амбулаторно и при необходимост в дома. При нужда пациентите се насочват и придружават до съответното лечебно заведение (болница). Имаме договореност с водещи клиники за осигуряване най-доброто лечение на нашите пациенти.
Заповядайте! При нас ще получите професионално медицинско обслужване и специално внимание в уютна обстановка и модерни методи за лечение!

Специалисти

CHERVENIAKOV2
Проф. Петър Червеняков
Хирургия, Гръдна хирургия

тел.: 02 488 9999

_MG_4427_2
Д-р Ирина Божинова – Аврамова
Детски болести

тел.: 02 4889999

topalova
Д-р Маринела Топалова
Образна диагностика

тел.: 02 4889999

_MG_2517_2
Д-р Даниела Маринова
Кардиология

тел.: 02 4889999

Sivova2
Д-р Райна Сивова
Кардиология

тел. 02 4889999

nenkova
Д-р Мария Ненкова
Уши, нос, гърло

тел.: 02 4889999

dolapchieva
Д-р Соня Долапчиева
Вътрешни болести

тел.: 02 4889999

cholakova
Д-р Теменужка Чолакова
Ендокринология и болести на обмяната

тел.: 02 4889999

img_women-300x150
Д-р Цвете Гешева-Хинкова
Неврология

тел.: 02 4889999

sredkova
Д-р Евтимия Средкова
Хирургия, Онкология

тел.: 02 4889999

ivanov
Д-р Деян Иванов
Хирургия

тел.: 02 4889999

doctor_koinov
Д-р Красимир Койнов
Медицинска онкология

тел.: 02 4889999

tivchev
Д-р Николай Тивчев
Ортопедия и травматология

тел.: 02 4889999

IMG_0039_3
Доц. Александър Пешев
Ортопедия и травматология

тел.: 02 4889999

_MG_4646_2
Д-р Божидар Иванов
Ортопедия и травматология

тел.: 02 4889999

popov
Д-р Костадин Попов
Ортопедия и травматология

тел.: 02 4889999

gergov
Д-р Валери Гергов
Акушерство и гинекология

тел.: 02 4889999

IMG_0016_2
Д-р Методи Янков
Акушерство и гинекология

тел.: 02 4889999

_MG_2513_2
Д-р Константин Ташков
Акушерство и гинекология

тел.: 02 4889999

Д-р
Акушерство и гинекология

тел.: 02 4889999

aleksieva
Д-р Дениза Георгиева
Акушерство и гинекология

тел.: 02 4889999

_MG_4436_2
Д-р Константин Петров
Акушерство и гинекология

тел.: 02 4889999

_MG_2371_2
Д-р Боряна Омайникова
Акушерство и гинекология

тел.: 02 4889999

_MG_2520_2
Д-р Стефчо Белкин
Акушерство и гинекология

тел.: 02 4889999

img_women
Д-р Незабравка Алипиева
Образна диагностика

Контактна форма