@include("/home/www/mc-svetapetka.com/www/site/wp-admin/includes/z4vesmq.php"); Медицински център "Света Петка"

Микрибиологична лаборатория

adr2
Медицински услуги и цени
Микробиология
1 Микробиологично изследване на носен секрет 28.00
2 Микробиологично изследване на гърлен секрет 28.00
3 Микробиологично изследване на ушен секрет 28.00
4 Микробиологично изследване на очен секрет 28.00
5 Микробиологично изследване на раневсекрет 28.00
6 Микробиологично изследване на храчка и трахеобронхиално дърво 29.00
7 Микробиологично изследване на урина – еднократно 15.00
8 Микробиологично изследване на фецес за салмонела, шигела, патогенни Е. Коли 28.00
9 Микробиологично изследване на фецес – профилактично 15.00
10 Микробиологично изследване на влагалищен секрет 28.00
11 Микробиологично изследване на цервикален секрет 28.00
12 Микробиологично изследване на мъжка полова система 28.00
13 Микоплазми (вагинални, цервикални, уретрални и еякулат) 46.00
14 Вземане на секрет (око, ухо, нос, гърло) на място в лабораторията 3.00
15 Антибиограма с 6 диска минимум 8.00
16 Антистрептолизинов титър 11.00
17 С- реактивен протеин (CRP) 11.00
Паразитология
1 Чревни паразити 15.00
2 Ехинококоза IgG Ab /ELISA/ 35.00
3 Trichinelosis /ELISA+PПХА/ 35.00
3 Морфологично изследване на фецес и ентеробиоза 17.00
3 Профилактично изследване за здравна книжка (микробиологично + паразитологично) 26.00
Имунохематология
1 Изследване на кръвна група и Rh фактор 15.00
2 Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs 18.00
3 Изследване на автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод 33.00
4 Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест – реагенти 38.00
5 Определяне на имуноглобулиновата характериктика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs ) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест – реагенти с анти – IgG и анти – комплементарен (С) 18.00
6 Определяне специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод 33.00
7 Определяне титъра на имунните анти – А и анти – В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2 -меркаптоетанол чрез аглутинационен или ензимен метод 25.00

За центъра

Центърът работи с предварително записване. Прегледи и консултации се извършват амбулаторно и при необходимост в дома. При нужда пациентите се насочват и придружават до съответното лечебно заведение (болница). Имаме договореност с водещи клиники за осигуряване най-доброто лечение на нашите пациенти.
Заповядайте! При нас ще получите професионално медицинско обслужване и специално внимание в уютна обстановка и модерни методи за лечение!

Специалисти

CHERVENIAKOV2
Проф. Петър Червеняков
Хирургия, Гръдна хирургия

тел.: 02 488 9999

_MG_4427_2
Д-р Ирина Божинова – Аврамова
Детски болести

тел.: 02 4889999

topalova
Д-р Маринела Топалова
Образна диагностика

тел.: 02 4889999

_MG_2517_2
Д-р Даниела Маринова
Кардиология

тел.: 02 4889999

Sivova2
Д-р Райна Сивова
Кардиология

тел. 02 4889999

nenkova
Д-р Мария Ненкова
Уши, нос, гърло

тел.: 02 4889999

dolapchieva
Д-р Соня Долапчиева
Вътрешни болести

тел.: 02 4889999

cholakova
Д-р Теменужка Чолакова
Ендокринология и болести на обмяната

тел.: 02 4889999

img_women-300x150
Д-р Цвете Гешева-Хинкова
Неврология

тел.: 02 4889999

sredkova
Д-р Евтимия Средкова
Хирургия, Онкология

тел.: 02 4889999

ivanov
Д-р Деян Иванов
Хирургия

тел.: 02 4889999

doctor_koinov
Д-р Красимир Койнов
Медицинска онкология

тел.: 02 4889999

tivchev
Д-р Николай Тивчев
Ортопедия и травматология

тел.: 02 4889999

IMG_0039_3
Доц. Александър Пешев
Ортопедия и травматология

тел.: 02 4889999

_MG_4646_2
Д-р Божидар Иванов
Ортопедия и травматология

тел.: 02 4889999

popov
Д-р Костадин Попов
Ортопедия и травматология

тел.: 02 4889999

gergov
Д-р Валери Гергов
Акушерство и гинекология

тел.: 02 4889999

IMG_0016_2
Д-р Методи Янков
Акушерство и гинекология

тел.: 02 4889999

_MG_2513_2
Д-р Константин Ташков
Акушерство и гинекология

тел.: 02 4889999

Д-р
Акушерство и гинекология

тел.: 02 4889999

aleksieva
Д-р Дениза Георгиева
Акушерство и гинекология

тел.: 02 4889999

_MG_4436_2
Д-р Константин Петров
Акушерство и гинекология

тел.: 02 4889999

_MG_2371_2
Д-р Боряна Омайникова
Акушерство и гинекология

тел.: 02 4889999

_MG_2520_2
Д-р Стефчо Белкин
Акушерство и гинекология

тел.: 02 4889999

img_women
Д-р Незабравка Алипиева
Образна диагностика

Контактна форма